Activitats

 

Activitats i àmbits

ÀMBIT CULTURAL

Organitzam conferències i trobades sobre temes d'interès científic, humanístic i cultural.

També organtizam sortides d'interès cultural.

 

FORMACIÓ CRISTIANA

Grups de reflexió i espiritualitat.

Escola de pregària, acompanyament espiritual, preparació per a la Confirmació.

Organitzam recessos durant l'any.

  

VOLUNTARIAT

Tractam de donar una formació integral i de creixement en la fe des de la dimensió social i humanitària.

Voluntariat amb conveni amb Sant Joan de Déu, Càritas i Creu Roja.


 

 

 

Estam oberts a totes les iniciatives i suggeriments, tant d'aquells que ens vulguin conèixer com dels que vulguin ajudar a portar la presència dels cristians al Campus. Ens trobaràs a l'Edifici Jovellanos, Despatx D-132 de dilluns a dimecres de 10 a 13 h.

Per a més informació:

Catalina Morey. 971173462 - 62822610 - 871237083 i al correu: catalinamorey@hayoo.es

 

.